Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Co media psala a nepsala

 Media působící na Berounsku --> 
 
Co media psala a nepsala ...
 
Jak hodnotí  Eurovolby na Berounsku Berounský deník? Čtěte zde .

Medailí od Topolánka po Mašínech vyznamenaný Havel  za svůj přínos ke vstupu ČR do NATO říká :

STEM pro ČSSD: Více než polovina Čechů je spokojena s tím, že padla vláda  PRAHA / 16:11, 16.04.2009


Předsedou oblastního berounského sdružení ODS po matce posl. Schvippela se stal senátor Oberfalzer, proslulý svým návrhem neprojednat v Senátu reformní Topolánkův balík v r. 2007 (ekonomika.idnes.cz/reforma-jde-k-prezidentovi-senat-se-ji-nezabyval-fut-/ekonomika.asp) .
Jedním z místopředsedů byl zvolen místostarosta Berouna Tomáš Havel (www.odsberoun.cz/starostove-a-mistostarostove.html).

I navzdory ekonomické krizi bude termín otevření golfového hřiště v Berouně, Na Veselé 22. 6. dodržen,  referuje Berounský deník zde.
My se jen dotazujeme Berounského deníku, zda nám také přinese informaci o pracujících, kteří si po
návratu z odborářské demonstrace 18. 6. tam přijdou zahrát golf.

Vzhledem k tomu, že se pořád objevují názory o tom, že nedůvěrou Topolánkově vládě byly poškozeny zájmy České
republiky v době jejího předsednictví EU stojí zato si opětovně připomenout úvahu prof. J.Kellera  v Právu dne 30. 3. t.r


diskuzi o možnostech řešení ekonomické krize.
Vystoupí lídr eurokandidátky Jíří Havel, středočeský hejtman D. Rath, stínový ministr průmyslu M. Urban a posl. L. Mazuchová.
Jste vítáni!
Autobusové spojení  buď přímo Beroun-Kladno nebo oklikou Kladno-Zličín, Zličín- Beroun.

    ....Obávám se, že členové berounské ODS nebudou mít nyní jednoduchou situaci, když vládu pomohl položit poslanec (Schvippel) z jejich obvodu,“ sdělili nám bezprostředně po pádu vlády oslovení voliči ODS na Berounsku a Hořovicku.

Nezdá se vám i dnes lednový článek poslance R. Dolejše  o berounské nemocnici aktuální?
 
  Proběhl XXXV. sjezd ČSSD na Pražském výstavišti. ČT24 připravila sjezdový speciál Václava Moravce. Podrobnosti se dozvíte na webových stránkách ČT24 
Podrobný mediální monitoring sjezdu je zde 
 

Máte li zájem podílet se na práci v okrskových volebních komisích při volbách do Evropského parlamentu ve dnech 5. a 6. června 2009.
Seznam volebních okrsků a jejich sídla jsou zde .
Zavolejte nás – viz sekce Kontakty a Odkazy .
Za účast v komisích náleží odměna dle zákona.
 
Pro informaci uvádíme, že členovi OVK přísluší za výkon funkce při volbách do Evropského parlamentu zvláštní odměna ve výši 1300,- Kč, zapisovateli OVK ve výši 1500,- Kč a předsedovi OVK ve výši 1600,- Kč. Členovi OVK, který není v pracovním poměru ani v poměru podobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše uvedené odměny náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 85 Kč za hodinu, nejvýše však 680 Kč za jeden den. V jednání je navýšení odměny o 1 000 Kč z důvodu toho, že sčítání bude pokračovat v neděli dne 7. června 2009 v pozdních večerních hodinách.
(zdroj např.:zde )
 

Úvodem stojí za připomenutí, že prof. Keller ve Francii a v Italii přednáší, tudíž tamní
realie zná.
30.03.2009 - Jan Keller - Publicistika - str. 06
http://pravo.newtonit.cz/default.asp?cache=577327
Topolánek očima Evropy
Mirek Topolánek je zdrcen a pláče nad tím, jak vyslovení nedůvěry jeho vládě poškodilo obraz naší země v Evropě.
Rozplakal i některé komentátory.
Premiér v demisi soudí, že jsme byli dosud vnímáni jako „úspěšná země vedoucí Evropu“. Na stránkách evropského tisku najdeme však něco jiného.
Především pád Topolánkovy vlády vůbec nefiguruje na předních místech evropských deníků. Například ty francouzské věnují větší pozornost stanovisku církve k používání prezervativů. Jejich účinnost nejnověji zpochybnil biskup orleánský.
Le Monde soudí o úspěšnosti Topolánka toto: Padl premiér, který měl značné problémy prosadit svoji autoritu po předsednictví Sarkozyho. Deník Libération cituje vysoce postaveného bruselského diplomata, který soudí, že „i to málo, co český premiér do nynějška předvedl, nyní pomine“.
Německé i britské deníky věnují pozornost spíše Topolánkovu nejapnému útoku na Obamovu politiku než tomu, co se děje v Praze. Frankfurter Rundschau přirovnává poraženého Mirka Topolánka ke chromé kachně belhající se v čele Evropy a britský deník The Financial Times vidí české předsednictví EU jako dlouhý a špatný sen.
Tentýž deník komentuje jízlivosti českého premiéra na adresu žen v Evropském parlamentu a naznačuje, že Mirek Topolánek nepatří k mužům, kteří by byli schopni se za své trapné výroky alespoň zastydět.
Liché jsou též obavy premiéra z toho, že nás Evropa hodí do jednoho pytle s Maďarskem či Litvou. Nejen francouzský Le Point či britský The Herald Tribune výslovně konstatují, že tato vláda nepadla z důvodů ekonomických, nýbrž čistě politických.
Pro italské deníky není Topolánek vůbec zajímavý. La Repubblica se o jeho pádu zmiňuje jen letmo v článku věnovaném schodkům veřejných financí. A další deník, Corriere della Sera, věnuje větší pozornost tomu, že dánská europoslankyně Hanne Dahlová přišla na zasedání, na kterém vystoupil i český premiér, s právě narozenou dcerkou. Mirek Topolánek má tedy přece jen důvod být zdrcen. Zmíněnému článku nevévodí jeho fotka, nýbrž obrázek rozkošného asi týdenního miminka.

Britské listy komentují reportáž ČT o pádu vlády „Jak pád vlády poznamená ekonomiku“ :

Matematická rovnice ČT: 2026 = ¾ z 2 500 000


Berounský deník dne 10. 3. o nadcházejícím zasedání krajského zastupitelstva   píše:

Hejtman Rath chce vykázat svého předchůdce Bendla ze zastupitelstva

 

Media působící na Berounsku
 

ECHO nezávislý měsíčník   (nemá www-stránky)

Podbrdské noviny   (čtrnáctideník)

Berounský region

Internetové noviny pro Berounsko a Hořovicko

Kurýr   měsíčník

Náš region  čtrnáctideník

Týdeník Sedmička     (bezplatný projekt MF Dnes, nyní již pro Stř. Čechy a Prahu)

Středočeské listy (příloha Práva,Deníků Bohemia a MF Dnes)  zde 

Středočeské vysílání ČRo  zde 

Magazín Středočeského kraje  televizní vysílání dostupné na Public TV  zde 


O tom se nemluvilo 

Anna Čurdová v Berouně
 
    V pondělí 18. května navštívila členka Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a kandidátka ČSSD pro volby Evropského parlamentu Anna Čurdová naše okresní město. Dopoledne navštívila odbor sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu, kde za přítomnosti místostarosty Tomáše Havla a vedoucí odboru Marie Markové besedovala o konkrétních zkušenostech s uplatňováním zákona o sociálních službách a zákona o pomoci v hmotné nouzi. Z debaty mj. vyplynulo, že jedním z problémů je malý počet terénních sociálních pracovníků, protože na jejich zaplacení nejsou peníze. To A. Čurdová přislíbila předat jako připomínku do legislativního procesu. Dále se zajímala o zkušenosti se střídavou péčí o děti u rozloučených rodin a o případné zneužívání dávek vyplácených odborem. Ukázalo se, že odbor má vypracovaný účinný systém, který takovému zneužívání maximálně brání. 
 
    Odpoledne byla na programu návštěva Komunitního centra, kde doslova pod jednou střechou působí řada organizací poskytujících sociální služby. Přítomni byli zástupci ČČK, Farní Charity, Centra pro zdravotně postižené, Občanského sdružení Lomikámen a Integračního centra Klubíčko. Jednání v Komunitním centru se také zúčastnila členka zastupitelstva Města Beroun za ČSSD MUDr. Dagmar Pěničková. Uvedení zástupci shodně poukazovali na nedostatek finančních prostředků na provoz svých zařízení. Schválené prostředky příslušnými orgány  jsou většinou redukovány a ty schválené nezřídka dostávají pozdě. Ukazuje se, že citelně chybí novela zákona o nestátních neziskových organizacích, který by tyto problémy měl odstranit. Také v tomto případě A. Čurdová přislíbila intervenovat, tentokrát u ministra Kocába. Po jednání byla prohlídka prostor integračního centra Klubíčko.
    V podvečer se Anna Čurdová zúčastnila besedy s občany v hotelu Grand.Při
vysvětlování struktury „euroinstitucí“ prokázala, že v této problematice je jako doma, neboť je také místopředsedkyní Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Dále reagovala na četné dotazy přítomných, kdy např. souhlasila s jejich znepokojením z porušování principů solidarity a průběžného financování sociálních systémů. Přitom řekla, že pokud v důchodovém zákoně budou prakticky vyloučeny náhradní doby a bude vysoká doba nutného pojištění, pak populace spěje k pasti důchodové chudoby, která pak díky delší době přežití více ohrožuje ženy.
 
  Dagmar Pěničková se do besedy zapojila svými poznatky ze své lékařské praxe. Besedu a tím i celodenní program A. Čurdové v Berouně uzavřel předseda MO ČSSD Beroun Mgr. Ivan Kůs poukazem na praktický příklad konkrétního sepětí parlamentní a komunální politiky a Anně Čurdové popřál úspěch v blížících se eurovolbách.
O návštěvě byly vydána tisková zpráva, kterou si můžete přečíst zde 


 
 
 
 
Pietní akt ke Dni vítězství 1945
úspěšně proběhl 8.5. pátek od 9:30
Na akci přednesl předseda MO ČSSD Beroun I. Kůs projev.
Přítomným ženám byly rozdány oranžové růže.
U Památníku osvobození u budovy bývalého okresního úřadu byl položen věnec a kytice.
 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 16. 4.
 
 
Zásobník investic počítá
se zateplením berounského gymnázia
(doprovodná fotografie ve fotogalerii)
 
Zásobník investičních akcí Středočeského kraje myslí i na berounské gymnázium, které patří mezi nejvýznamnější vzdělávací zařízení v regionu. Parlamentnímu poslanci a předsedovi komise rady Středočeského kraje pro rozvoj měst a obcí Richardu Dolejšovi se podařilo splnit slib a do zásobníku prosadit zateplení budovy berounského gymnázia. Nyní bude akce ze zásobníku vybírat krajská vláda a podle Richarda Dolejše je velká naděje, že se investice uskuteční ještě v letošním roce. „Současně se díky naší dohodě s hejtmanem Rathem podařilo do zásobníku akcí zařadit prostředky na vypracování projektu na vybudování tělocvičny, která gymnáziu chybí. Realizace obou akcí předpokládá investici za zhruba 25 milionů korun,“ uvedl poslanec Richard Dolejš. Ten tak navázal na dřívější pomoc gymnáziu, kdy měl za vlády ČSSD velký podíl na získání státní dotace zhruba 40 milionů korun na rekonstrukci tehdejší vojenské budovy na moderní školní objekt.

Zajímavá reportáž PublicTV Berounské cyklotoulky  ukázala mj. cyklostezku podél Berounky
do Srbska a dál na Karlštejn. S moderátorem Jančaříkem mluvil berounský místostarosta Havel.
O tom, že stezku původně iniciovali zastupitelé za ČSSD se nikdo nezmínil.

 

 
TOPlist
aktualizováno: 04.08.2014 20:08:29