Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Parlamentní volby 2010

 
Odpovědi Pavla Schenka, místopředsedy MO ČSSD Beroun, parlamentního kandidáta nominovaného za za Berounsko  
 

 

 

1. Pokud byste byl zvolen poslancem, v jakém výboru byste chtěl pracovat a proč ?
O tom, zda budu zvolen poslancem PČR musí nejprve rozhodnout voliči. Pokud se tak stane, rád bych pracoval ve Výboru pro bezpečnost. V této oblasti došlo v posledních letech k mnohým změnám, a ne všechny změny byly, dle mého názoru, ku prospěchu věci. Rád bych svými nápady napomohl ke stabilizaci této klíčové oblasti.
 
2. Změnu kterého zákona a v jakém smyslu byste navrhl jako jednu z prvních, coby poslanec PČR?
Zákonů, které by si zasloužili úpravu nebo změnu je mnoho, přesto bych na prvním místě jmenoval zákon o tzv. „regulačních poplatcích ve zdravotnictví“. Je to zákon, který se dotýká každého z nás.
Podpořil bych určitou spoluúčast pacientů na zdravotní péči – např. pobyt v nemocnici, nebo předem určenou procentuální částku z příjmu. Částka by pak byla např.poukazována na účet příslušné zdravotní pojišťovny a dále použita k hrazení zdravotní péče.V žádném případě bych nepodpořil poplatky v lékárnách. Lékárny mají u vybraných druhů léků stanovený dosti vysoký rabat, u jiných léků nejsou výší rabatu omezeny vůbec. V jiných obchodech, a lékárny k nim nemohu nepřirovnat, také nehradíme poplatky za to, že od nich nakoupíme zboží.
 
3. Poslanci se při tzv. Porcování medvěda obvykle snaží prosadit finanční podporu projektům týkajících se regionu, ve kterém byli zvoleni. Za co by lobboval v PČR poslanec Schenk?
Poslanec Schenk by v první řadě podporoval zrušení této „výsady“, která ročně stojí daňové poplatníky několik miliard korun. Pokud by nedošlo ke zrušení této „výsady“, snažil bych se získat podporu zejména pro školství.
 
4. Jedním z prioritních úkolů nově zvolených poslanců bude nalézt účinný recept v boji s ekonomickou recesí. Kromě prorůstových opatření se často hovoří o nutnosti šetřit. Kde vidíte prostor pro úspory? Zvedl byste mimo jiné, ruku např. pro omezení poslaneckých výhod?
Hospodářská recese je celosvětový problém, a ve svém důsledku má velký vliv na státní rozpočet. Snižují se příjmy, zvyšují se výdaje. Aby nedošlo k nepřiměřenému schodku, je nutné příjmy státního rozpočtu zvýšit, a výdaje snížit. V případě zvyšování příjmů je nutné postupovat tak, aby bylo daňové zatížení rovnoměrné, dle možností jednotlivých příjmových skupin.V případě snižování státních výdajů je určitá rezerva pro úspory ve výběrových řízeních na státní zakázky, ve snížení režijních nákladů jednotlivých ministerstev a v neposlední řadě i v tzv. „šedé ekonomice“. Zásadně nesouhlasím s tím, aby nízkopříjmové skupiny nesly převážnou část nákladů na řešení dopadů ekonomické recese.  
Co se týče poslaneckých náhrad, domnívám se, že jsou v jistých položkách dosti nadhodnocené. Já osobně beru výkon funkce poslance PČR jako službu občanům České republiky a z tohoto důvodu jsem připraven, pokud budu zvolen, hlasovat pro omezení poslaneckých výhod a poslanecké imunity.
 
5. Co říká Vaší kandidatuře rodina, a jak ji komentovali nejbližší přátelé?
U nejbližších přátel jsem se setkal se dvěma názory: ti první mne označili, slušně řečeno, za blázna, který chce vstoupit do prostředí, kde není nikomu nic svaté, ti druzí mne podporují. S manželkou jsem svoji kandidaturu konzultoval, ostatně jako každé své závažné rozhodnutí, které se týká celé rodiny. Bez její podpory bych kandidovat nemohl.
 
6. Co byste v Berouně změnil, kdybyste měl tu možnost….
V Berouně jsem se narodil, takže ho považuji za nejkrásnější město s nádherným okolím. Beroun v poslední době, díky své poloze vůči hlavnímu městu, zažívá éru velké bytové výstavby. S přibývajícím počtem obyvatel však zjišťujeme, že dopravní infrastruktura neodpovídá nynějším potřebám, stejně tak neodpovídají kapacity školních a předškolních zařízení, rezervy by se našly i ve zdravotnictví. Kdybych měl možnost v Berouně něco změnit, věnoval bych se ve zvýšené míře vyřešení těchto problémů.
 

 

 
 

 


 

 
 
Temín parlamentních voleb byl  stanoven na 28. a 29. května 2010.
 
Volební stránka na webu ČSSD je zde .
 
Volební program ČSSD zde 
 

 

  •  

  • Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

    TOPlist
    aktualizováno: 04.08.2014 20:08:29